Podręczniki do geografii w klasie 6, rodzaje i sposób użytkowania

Podręcznik do geografii klasa 6
Na etapie 6 klasy szkoły podstawowej każdy uczeń może zdawać sobie już sprawę, że nie istnieje jeden uniwersalny podręcznik do nauki danego przedmiotu, zazwyczaj szkoła narzuca swoim pracownikom kilka tytułów do wyboru. W wieku 12/13 lat uczniowie korzystać mogą z kilku różnych podręczników, takich jak:
– “„Geografia 6”. Podręcznik. Szkoła podstawowa.”, od wydawnictwa WSiP, którego autorzy to A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz,
– “Geografia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej”, od wydawnictwa MAC, którego autorzy to Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Bożena Wójtowicz,
– “Geografia. Europa. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej”, od wydawnictwa Wiking, którego autorem jest Robert Wers,
– “Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej”, od wydawnictwa Nowa Era, którego autorzy to Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński. 

Podręczniki w szkołach
Bez względu na to, czy konkretne dziecko lubi przedmiot, którego się uczy czy też nie, jego obowiązkiem jest posiadanie ze sobą wszystkich zeszytów oraz podręczników do lekcji, które w danym dniu się odbędą. Zazwyczaj za brak odpowiedniego wyposażenia uczeń może spodziewać się tzw. minusa, uwagi lub nagany, chociaż część nauczycieli przymyka na to oko lub pozwala na dzielenie się książkami ze sobą w taki sposób, że dwie osoby korzystają z jednego podręcznika. Do 2017 roku to rodzice obciążeni byli kosztami zakupu książek do szkoły dla swoich dzieci, niestety część z nowych podręczników jest całkiem droga, więc niektórzy uczniowie mieli używane, odsprzedane przez starszych kolegów. Kilka lat temu weszła ustawa zapewniająca szkołom podstawowym i gimnazjum, do momentu gdy te jeszcze funkcjonowały, odpowiednie materiały edukacyjne w postaci podręczników i atlasów. Książki gromadzone są w bibliotece i wydawane na początku roku szkolnego wszystkim uczniom, równa się to temu, że wypożyczony podręcznik nie jest już własnością osoby, która z niego korzysta, ale własnością szkoły, więc wszyscy zobowiązani są dbać o nie i pod koniec roku oddać w możliwie nienaruszonym stanie.